Martindom na Campfeste 2018

Sériu našich letných výjazdov sme uzavreli na 20. ročníku festivalu Campfest na Ranči Kráľova Lehota. Téma festivalu znela "PREMENIŤ:". V piatok dopoludnia mal náš Mário slovo na hlavnom pódiu v Hangári. Zápalisto hovoril o vykročení z tieňov minulosti, o novosti v Kristovi a o premene, o Dávidovi, Goliášovi a Saulovi. Jeho slovo bolo naozaj veľmi oslovujúce a zasahovalo srdcia poslucháčov. Viackrát sa počas slova modlil za všetkých prítomných.

V sobotu pred obedom viedol náš chválový tím modlitbu v Stodole. Duch Boží nás viedol, aby sme sa zbavovali klamstiev a strachov a s novým odhodlaním a odvahou vykročili za ním.

Na CAMPFESTe sme tiež spolupracovali na seminári pre kresťanských podnikateľov. Tento raz to bol už druhý seminár, ktorý sme mohli mať na CF na túto tému. Stan sa zaplnil ľuďmi, ktorí sa chceli o tejto službe a Božom pôsobení medzi podnikateľmi dozvedieť viac. Okrem Mariána Kolníka a Ľubomíra Klieštika sa prítomným prihovoril aj Mário Tomášik a viedol ich do modlitby spolu s chváličmi z nášho spoločenstva pod vedením Miška Steinera.

V úplnom závere programu Peťo Volf a Evka Hrešková slúžili vo chválach účastníkom z nitrianskeho kraja spolu s kazateľom, evanjelickým farárom Peťom Mozolom.Teraz už len ostáva naozaj vstúpiť do premeny - nechať sa premieňať Ježišom a potom premieňať svoje rodiny, mestá, našu krajinu.
 

 

 

 

 

 

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie