Hontfest - report

V dňoch 2. a 3. 9. 2016 sa náš evanjelizačný tím vydal na dvojdňový výjazd k birmovancom do Sklabinej a na kresťanský festival Hontfest do Dudiniec. Pán farár Ondrejom Šmidriak nás pozval v piatok 2.9. sme urobiť program pre približne dvadsiatich birmovancov. Náš program bol zložený z osobných svedectiev, zážitkových hraných vstupov a scénok. S birmovancami sme mali po spoločnom programe aj osobné rozhovory a  modlitby.  Vyvrcholením nášho programu bola svätá omša v miestnom kostole spojená s chválami a slovom Mária Tomášika. Večer sme ukončili na fare rozhovormi s mladými, ktorí majú túžbu založiť vlastné malé stretko.  
Oblasť Sklabinej je všeobecne považovaná za misijnú oblasť a podľa slov domáceho pána farára, sú slovensky-hovoriaci veriaci  akoby osamotení (keďže vedľajšie farnosti sú maďarské). Je tu však hlad po Bohu. Sme veľmi radi že sme sa mohli s miestnymi farníkmi podeliť s tým, čo koná Boh v našich životoch a povzbudiť ich na ceste viery.
Na druhý deň  3.9. sme sa presunuli do Dudiniec, kde sa na miesto pôvodnej súťaže spevokolov po dlhšej odmlke prvýkrát uskutočnil vynovený festival kresťanskej hudby a slova - Hontfest. Postavili sme stánok pre živú knižnicu a zabalili naše živé knihy do úplne nových obalov s modernými motívmi. Náhodní okoloidúci si tak mali možnosť vybrať jednu z kníh, na základe krátkej upútavky na zadnej strane knihy. Naši dobrovoľníci im následne vyrozprávali svoj osobný životný príbeh.

Pripájame pár riadkov o tom, ako náš výjazd videli členovia tímu:

Eli:
V našom tíme boli ľudia s rôznymi príbehmi. Tieto životné svedectvá,  sme si rozprávali cestou autom do Sklabinej a keďže sme sa väčšinou osobne nepoznali (naše spoločenstvo je veľké) a počuli ich prvý krát, bol tento výjazd aj pre mňa osobne veľmi povzbudivý a myslím že nás zjednotil aj ako tím. Moju knihu si náhodne vybrala aj jedna birmovankyňa zo Sklabinej, ktorá na Hontfeste tiež prišla a s ktorou som sa deň predtým rozprávala.  Mohla som jej znovu svedčiť o láske Boha ako otca (ktorého milosrdnú lásku som viackrát v živote hmatateľné zažila), ale tentoraz osobnejším spôsobom. Ona bola v našom rozhovore tiež viac otvorená rozprávať aj o jej skúsenostiach s Bohom v rodine a medzi blízkymi.

Eliška:
Pre mňa bol veľkou inšpiráciou samotný piatok v Sklabinej. Otec Ondrej ma milo prekvapil hlavne svojou nákazlivou radosťou a štedrosťou bez ohľadu na okolnosti. Bolo krásne vidieť ako sa nedá zastaviť v evanjelizácii a prebúdzaní jeho malej farnosti aj „modernými“ prostriedkami ako je spoločenstvo a skupinky. Povzbudením bol aj jeden birmovanec, ktorý k nám (s Ivanom) prišiel na rozhovor. V pôvodnom pláne bolo asi aby sme mu slúžili, ale v skutočnosti on slúžil nám svojimi svedectvami zo života s Bohom, ako ho vedie a k čomu ho volá. Piatok bol pre mňa zvláštny ešte v tom, že cez program, ktorý sme mali pre birmovancov, mi Pán odhalil moje vlastne zranenia, aby ich mohol uzdravovať. Aleluja!
Na Hontfeste som mohla predovšetkým viac spoznať ľudí z našej výpravy. Bolo veľa príležitostí na rozhovory o čomkoľvek, vďaka čomu som si znova uvedomila, ako som vďačná Bohu za naše Spoločenstvo. Zároveň som si prostredníctvom živej knihy oprášila moje zážitky s Bohom. Pripomenulo mi to moje prebudenie pred niekoľkými rokmi a prišla nádej, že Pán resuscituje moje srdce pre evanjelizáciu ako kedysi, no teraz nanovo. Veľmi sa teším, keď môžem vidieť ako Boh koná v životoch ľudí a tiež ma to motivuje k ďalšej službe a k evanjelizácii aj v bežnom živote.

Vlado:
Do rozhovoru v živej knižnici som vstupoval s obavou či dokážem zaujať muža 20-tnika a jeho maminu.  Dal som sa do môjho dlhšieho svedectva.  Mladý muž mal dilemu s výberom tej správnej školy. Keby zostal na tej horšej aj s jeho spolubývajúcou, ktorá je jeho priateľka, tak by mohlo dôjsť k "spolunažívaniu v hriechu". Keby sa rozhodol pre lepšiu školu, znamenalo by to separáciu od priateľky, ale pre jeho budúcnosť by to mohol byt pohyb pozitívnym smerom.
 Jeho mamka sa pýtala na moje skúsenosti s životom v ďalekom zahraničí. Mojím svedectvom som im hovoril o často mylnej predstave, ktorú máme o živote mimo Slovenska. Naháňanie sa za materiálnym bohatstvom často prináša mnohé komplikácie, ktoré často vôbec nie sú hodné úsilia a takej veľkej obety. Celý rozhovor bol veľmi oslobodzujúci a zbližujúci pre osobný vzťah matky a syna. Veľmi som povzbudený touto skúsenosťou k pokračovaniu a zúčastňovaniu sa na podobných akciách!

Janka:  
Som veľmi rada, že sme ako spoločenstvo mohli byť pritom, pri zrode niečoho nového, niečo, čo prebúdza južné Slovensko. Mala som pocit, že sa rodí druhý Campfest, len v menšom vydaní. Boli sme skvelá partia a cítila som sa ako doma. Mali sme rozložené dva stánky:  jeden predajný a ten druhý ako živú knižnicu. Knižky mali krásne estetické obaly a bolo pútavé ich držať v rukách. Ľudia si vypožičali knižku a my sme im mohli osobne svedčiť náš príbeh. Ja som mala možnosť rozpovedať môj príbeh  hneď trom žienkam: mame a jej dvom dcéram. Vnímala som, že po svedectve som mohla viesť debatu rôznym smerom a otvoriť rôzne oblasti ich života a hovoriť priamo k ich srdcu. Duch Svätý to viedol a rozprávali sme sa vyše hodiny. Bol to veľmi plodný rozhovor a modlitba. Dcéry a ich mamina boli veľmi vďačné a úplne rozžiarené, keď odchádzali. Vnímala som, že mnohí z nás mali takéto vzácne rozhovory...
Myslím, že to bola znova vydarená akcia nášho spoločenstva - krásna evanjelizácia. Večer som cítila, že to bol znova deň pre ktorý sa oplatilo žiť. Som veľmi vďačná za bratov a sestry, ktorí ste boli. Vládla medzi nami jednota, láska, ochota a prijatie.


 
autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie