Konferencia SPAY 

Členovia nášho spoločenstva účinkovali 23. 4. 2015 na vedeckej odbornej konferencii SPAY (Social Pathology Among Youth), ktorú organizovala Vysoká škola sv. Alžbety spolu s Paneurópskou univerzitou v Bratislave. Konferencia mala hlavnú tému patologické a negatívne javy vyskytujúce sa u dnešnej mládeže. Asi prvý krát sme na vedeckej a odbornej pôde hovorili o Bohu a svedčili o tom, ako dokáže zázračne riešiť aj vážne sociálne a patologické prípady.

Na konferencii sme mali náš stánok, v ktorom sme hovorili o našom spoločenstve a ponúkali letáčiky, knižky, milé slovo a povzbudenie J. Stánok sme mali strategicky rozložený pri káve a koláčikoch a snažili sme sa k ľuďom priblížiť a povzbudiť ich vo viere. Mali sme tu pár dobrých rozhovorov a väčšinou sme pozývali ľudí na Stredu a hovorili sme im o našom spoločenstve.

Okrem stánku sa traja naši členovia zúčastnili workshopu a následnej panelovej diskusie. Vďaka mnohým modlitbám dopadol tento workshop veľmi dobre. Diskusia sa z našej strany niesla asi v tom zmysle, že je jedno aká je otázka, aj tak to vždy skončí pri osobnom svedectve Božieho dotyku a obrátenia J. Martin hovoril o tom, ako ho Boh zázračne vyliečil, keď sa dal pokrstiť a Michal zakomponoval okrem osobného svedectva aj takú minivýzvu, aby ľudia začali hovoriť s Bohom osobne už dnes. Naša Jarka zas okrem moderovania hovorila o tom, ako bola na misiách v Afrike. Veľmi dobre hovorili aj bratia kňazi, ktorí pracujú s mládežou a jeden z nich robil exorcistu.

Nech je chvála Pánovi že to cele tak dobre vyskladal a riadil. Nakoniec prišiel za nami aj hlavný organizátor a hovoril, že má veľmi pozitívne ohlasy na workshop, že študenti za ním chodili a hovorili, že si veľa odniesli a že im to veľa dalo.

Chvála Pánovi za všetko. Chvála mu za to, že sme tam mohli byť.

Michal Svetko


 
autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie