Víkvetfest

V nedeľu skoro ráno (keďže sa čas posúval dopredu:) sme mali s chválovým tímom tú česť viesť chvály ako úvodnú časť programu Víkvetfestu - kvetný víkend pre mládež z bratislavskej arcidiecézy. V pivnici u Františkánov sme mohli spolu s mladými chváliť a vyvyšovať nášho dobrého Boha. Chvály vyvrcholili adoráciou pred vyloženou sviatosťou a prosbami za nás, našich blízkych i celú našu krajinu. Program potom pokračoval omšou, obedom, diskusiou s biskupmi a hudobným programom na námestí.
Bol to pre nás veľmi požehnaný čas služby a zároveň duchovného načerpania. Úplne skvelé tiež bolo, že v to ráno neslúžil iba chválový tím, ale aj mnoho dobrovoľníkov z nášho spoločenstva, ktorí na seba prevzali úlohu príhovorcov a modlitebníkov, a tým nám tvorili skvelú duchovnú základňu.

Ďakujeme Pánovi za skvelý čas, organizátorom za pozvanie a naším členom za perfektný support.

za chválový tím
Maťa Belejová


 
autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie