Evanjelizácia

Jedným zo spôsobov, ktorým chceme v našom Spoločenstve napĺňať jeho poslanie, je aj evanjelizácia. Podstatou evanjelizácie je ohlasovanie evanjelia a pozývanie ľudí do živého a osobného vzťahu s Bohom. V našom Spoločenstve sa snažíme hľadať a realizovať rôzne spôsoby evanjelizácie, aby sme sa s posolstvom evanjelia mohli priblížiť čo najväčšiemu množstvu ľudí, ktorí Boha nepoznajú alebo s Ním nemajú osobný vzťah. Počas fungovania nášho spoločenstva sme zrealizovali množstvo rôznych evanjelizačných výjazdov, kampaní, stretnutí a akcií, na ktorých sme sa prihovárali tisíckam ľudí prostredníctvom osobných svedectiev, vyučovaní, zážitkových aktivít, hudobného programu a pod.


Kampaň pre Ježiša

Myšlienka projektu „Kampaň pre Ježiša“ vznikla ešte v začiatkoch fungovania nášho Spoločenstva. Počas viac ako desiatich ročníkov kampaní sme mohli s evanjeliom prísť k tisíckam ľudí na celom Slovensku. Absolvovali sme kampane vo veľkých mestách, ale aj v malých dedinkách, kde sme ľuďom svedčili o živom Bohu a pozývali ich do osobného vzťahu s Ním.
Tu si môžete pozrieť krátky dokument: Zo zákulisia kampane


Evanjelizačné výjazdy

Evanjelizačné výjazdy sú o dosť menším formátom evanjelizácie ako kampane. Sú jednoduchšie na prípravu aj samotnú realizáciu, avšak ich myšlienka je rovnaká – ohlasovať evanjelium, svedčiť o Bohu, pozývať do vzťahu s Ním. S tímom našich ľudí prídeme radi všade tam, kde nás pozve miestne spoločenstvo, či kňaz. Evanjelizačný program sa snažíme čo najviac zladiť s návrhmi a podmienkami pozývateľov. Počas posledných dvoch rokov sme navštívili viacero miest (farností, spoločenstiev, stretnutí) s naším evanjelizačným programom a boli sme svedkami toho, ako sa Boh dotýkal životov ľudí.
Správy o našich výjazdoch môžete sledovať na hlavnej stránke v sekcii Novinky / News.
Ak by ste vo vašej farnosti, spoločenstve, meste, dedine chceli zorganizovať evenjelizačné podujatie, radi vám s tým pomôžeme a prídeme vám poslúžiť najlepšie, ako budeme vedieť. Stačí sa ozvať na infocentrum@martindom.sk.


Evanjelizácia v Bratislave

V našej službe nezabúdame ani na naše domovské mesto – Bratislavu. Aj tu sa snažíme byť aktívni – nielen v budovaní spoločenstva, ale aj v ohlasovaní. Bratislava je špecifickým miestom na evanjelizáciu, preto sme sa snažili hľadať spôsoby, ako sa priblížiť ľuďom a môcť im hovoriť o živom Bohu. Tými spôsobmi za posledné roky bola tzv. zážitková evanjelizácia – evanjelizácia pomocou zážitku, ktorý je napojený na myšlienku evanjelia a dáva možnosť premostenia do svedectva a ohlasovania. Takými projektami sú napríklad:

Active Garden
Tento projekt zážitkovej evanjelizácie sme začali robiť v roku 2011, keď sme v Bratislavskej Medickej Záhrade pripravili pre návštevníkov interaktívny zážitkový program, pomocou ktorého sme sa snažili jednoducho, zrozumiteľne a zaujímavo komunikovať, že Božie hodnoty a vzťah s Ním sú pre každého z nás bez ohľadu na situáciu, v akej sa nachádzame. Active Garden je viacdňové podujatie naplnené zábavnými zážitkovými aktivitami a zaujímavým umeleckým či športovým programom. Netradičné stánky s občerstvením, pútavo naaranžované prostredie, pohodová atmosféra, príjemná hudba a talentovaní animátori denne prilákajú stovky ľudí - najmä mladých dospelých a mladé rodiny s deťmi. Rozmanitý program je zameraný na  osobný a duchovný rozvoj v zmysle morálnych a kresťanských hodnôt. Tri ročníky Active Garden (2011, 2012 a 2013) sa konali začiatkom septembra v Medickej záhrade v Bratislave.
Foto a videodokumentáciu z podujatia si môžete pozrieť tu:
Active Garden 
Active Garden - FB 

Aupark - Zóna vianočného oddychu
Ďalšou z foriem zážitkovej evanjelizácie v Bratislave bolo aj podujatie „Zóna vianočného pokoja“, ktoré sme organizovali v nákupnom centre Aupark v adventnom čase v roku 2011. Chceli sme sa priblížiť k ľuďom náhliacim sa za vianočnými nákupmi a dať im zažiť podstatu blížiacich sa sviatkov, prostredníctvom osobných príbehov, ale aj skrze možnosť odpočinúť si v zóne pokoja a prijatia. Pre deti sme mali pripravené praktické workshopy, kde si mohli vyrobiť vlastný Betlehem, či vianočnú pohľadnicu. Ľudí sme v zóne pokoja vítali vianočnými oblátkami s medom a vianočnými pohľadnicami s posolstvom Vianoc.
Viac informácií o akcii nájdete tu.

Svetlo v tmách
Posledné dva roky (2013 a 2014) sme adventný čas spojili s evanjelizáciou v centre Bratislavy prostredníctvom podujatia Svetlo v tmách. Tentoraz nešlo o zážitkovú evanjelizáciu, skôr o pozvanie ľudí k osobnému stretnutiu s Kristom v eucharistii v jezuitskom kostole hneď veľa Hlavného námestia, kde prebiehali vianočné trhy. Vnútri kostola bol pre ľudí pripravený čas v tichu a rozjímaní pred eucharistiou v hudobnom sprievode chválového tímu. Pri pozývaní ľudí do kostola však mal náš tím príležitosť rozprávať osobné svedectvo života s Kristom, a tak ich voviesť do hlbšieho zamyslenia sa nad podstatou vianočných sviatkov. Počas oboch ročníkov tejto akcie sme mali možnosť nielen osloviť a pozvať stovky ľudí na naše podujatie, ale tiež vidieť ich premenu, ktorú spôsobilo stretnutie s Kristom.

Milujem svoje mesto
V roku 2014 sme sa so Spoločenstvom v rámci platformy Kresťania v meste (KVM) zapojili do evanjelizačného podujatia s názvom Milujem svoje mesto. V rámci tejto kampane sa spojili stovky dobrovoľníkov z členských spoločenstiev KVM a spolu s európskymi partnerskými spoločenstvami zrealizovali v rôznych častiach mesta verejnoprospešné činnosti, aktivity zamerané na pomoc núdznym, ako aj pestrý kultúrny, športový a duchovný program. Kampaň vyvrcholila v nedeľu spoločným festivalom v areáli jazera Kuchajda, kde naše Spoločenstvo malo otvorený stánok so živou knižnicou (známa z podujatí Active Garden).
Viac detailov o podujatí Milujem svoje mesto.

Kapitulské dvory
Podujatie Kapitulské dvory bolo podujatím, do ktorého sme boli pozvaní a ako Spoločenstvo sme sa tejto príležitosti chytili a dali sme tejto akcii aj evanjelizačný nádych. V nádvorí fary pri Dóme sv. Martina sme mali stánok s občerstvením a živou knižnicou. Ľudia z nášho Spoločenstva pripravili pre okoloidúcich koláčiky, kávu a iné dobroty. Okrem toho sme tým, ktorí mali o to záujem rozprávali v rámci živej knižnice príbehy z nášho osobného života. Stretli sme veľa ľudí, ktorým sme mohli hovoriť o Ježišovi. Viaceré stretnutia sa skončili modlitbou a ľudia boli dotknutí Pánom. Mnohí z nich možno prvý krát v živote počuli, že kresťanstvo je vo svojej podstate o vzťahu lásky s Bohom, ktorý nás veľmi miluje.
Pozrite si report z akcie.

 
autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie