Kapitulské dvory

V sobotu 20. septembra 2014 sa naše Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina zapojilo programom do podujatia s názvom Kapitulské dvory. Obyvatelia a návštevníci Bratislavy mali v tento deň príležitosť nahliadnuť do nádvorí a priestorov pozdĺž historickej Kapitulskej ulice, ktoré bežne nie sú prístupné verejnosti. V dvore Kapitulskej 9, kde sídli fara farnosti sv. Martina, malo naše spoločenstvo stánok s občerstvením a živou knižnicou.

Vďaka šikovným členom nášho tímu sme mohli návštevníkom farského dvora ponúknuť kávu, limonádu a koláčiky. Pripravená boli aj „pochúťky pre dušu" - biblické citáty a knihy z našej produkcie. Po celú dobu trvania akcie mohli ľudia napísať svoju prosbu a vhodiť ju do akvária. Nazbierali sme skoro plné akvárium modlitebných úmyslov, za ktoré sa priebežne modlíme. Poobede sme program obohatili o živú knižnicu s 12 originálnymi životnými príbehmi. Ľudia si mohli „požičať" človeka a vypočuť si jeho príbeh. Predchádzali tomu modlitby tímu v miestnosti maltézskeho rádu, ktorý tiež sídli na tejto adrese. Prosili sme o Božie požehnanie a modlili sme sa dopredu za ľudí, s ktorými budeme hovoriť. Vnímali sme, že sa nemáme báť vykročiť k ľuďom, že On nám dá radosť a silu.

Pri pozývaní a rozprávaní o našom spoločenstve sa rozhovor často obrátil na osobné svedectvo, či povzbudenie vo viere. Hlavne rozprávanie príbehov v rámci živej knižnice bolo veľmi silné. Viaceré stretnutia sa skončili modlitbou a ľudia boli dotknutí Pánom. Mnohí z nich možno prvýkrát v živote počuli, že kresťanstvo je o vzťahu lásky s Bohom, ktorý nás veľmi miluje.  

Na záver pripájam zážitok jednej z našich „živých kníh":

Ani neviem prečo, ale môj príbeh som rozprávala inými slovami ako obyčajne. Myslím, že ma Pán viedol v tom, ako a čo hovoriť, lebo pani ma počúvala so záujmom a bola dosť otvorená. V rozhovore sme sa dostali k odpusteniu ostatným i sebe. Pani sa vyjadrila, že sebe ešte neodpustila, tak som jej ponúkla modlitbu. Modlila som sa, aj som pri tom plakala, aby Boh Otec vzal tú ťarchu z jej pliec, dotkol sa jej srdca a aby jej dal pocítiť, že má z nej radosť... Aj ona mala slzy v očiach. Verím, že Pán konal. Po modlitbe sa ešte sa zasmiala, že práve to plece, na ktoré som jej položila ruku,  ju aj bolí. Tak som jej povedala, že možno pôjde aj bolesť z pleca preč :). Keď sme na záver celého podujatia balili stánok, tá pani sa vrátila a doniesla mi kvietok. Tým ma úplne šokovala; no šokovala ma ešte viac vetou, ktorú mi povedala - akoby mi Pán odpovedal priamo na veci, ktoré som predtým v sebe riešila. Ostala som úplne ohromená. Napokon naozaj neviem, kto komu viac pomohol :).

 
autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie