Stará Ľubovňa (Spoločenstvo mladých pri chráme Matky ustavičnej pomoci)

Začiatkom tohto roka 2014 sme boli pozvaní zoznámiť sa so spoločenstvom mladých pri chráme Matky Ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni - ide o spoločenstvo ľudí, ktoré stojí pred novými výzvami organizačných zmien, prijatia nových členov, skvalitnenie služby a prehĺbenia vzťahu so živým Ježišom. S tímom 5 ľudí (Magdalénka, Lidka, Valéria, Andrej a Mária) sme v sobotu 11. 1. 2014 vo večerných hodinách na ich duchovnej obnove Oáza modlitby priložili ruku k dielu a mohli spoločne s nimi v modlitbe chváliť nášho Boha. Spoločenstvu sme poslúžili najmä slovom, kedy odznelo svedectvo nášho Andreja Kamenského, ktorý členov spoločenstva povzbudil k tomu, aby sa nebáli vstúpiť do služby. Utvrdil ich v tom, že Boh je schopný pomocou našej služby vylievať množstvo požehnania do našich životov a našich spoločenstiev. Následne sme si pre nich pripravili prednášku a slovo povzbudenia o tom, aký vplyv dokáže mať spoločenstvo na svoje okolie (farnosť, mesto, dokonca aj kraj); a že je k tomu potrebné zmeniť naše zmýšľanie a snažiť sa získať Boží pohľad na nás, naše spoločenstvo a našu službu. Našu službu sme ukončili modlitbami za konkrétnych členov a dlhými rozhovormi o ich službe a raste.

Ešte pár dní pred touto udalosťou som mala možnosť spolu s Edom Hegerom zoznámiť sa bližšie so širokým vedením tohto spoločenstva a viesť dialóg o spomínaných výzvach, ktoré na nich doliehajú a podeliť sa s nimi so skúsenosťami nášho spoločenstva. Verím, že týmito udalosťami Boh naštartoval dobré priateľstvo medzi našimi spoločenstvami.

Za slúžiaci tím

Mária Špesová

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie