Active Garden 5. - 8. septembra 2013

Láska, ktorá nikdy nekončí

Láska, ktorá nikdy nekončí sa prejavovala aj počas štyroch dní zážitkovej evanjelizácie v bratislavskej Medickej záhrade. Odhadom 1000 - 1200 ľudí ju mohlo pocítiť 5. - 8. septembra 2013 na programe organizovanom Spoločenstvom pri Dóme sv. Martina.

Tento rok sa niesol v znamení hesla: "Spoznaj lásku, ktorá nikdy nekončí." Inšpirácia k nemu pochádza z Listu Rimanom 8,37-39: "Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi."

Ešte pred samotnou akciou sme vnímali, že je dôležité pripraviť si srdcia a navrátiť sa k prvotnej láske - k nášmu Pánovi v jednoduchosti a odovzdanosti. Vtedy sa táto láska túži dávať ďalej von. Chceli sme, aby tohtoročná kampaň Active Garden bola festivalom lásky, prijatia a premeny. Túžili sme vydať svedectvo o láske, ktorá nikdy nekončí a ktorú nám dáva náš Otec - Boh.

Posledné prípravy sa konali vo vysokých obrátkach. Dobrovoľníci po pracovnej dobe a vo svojom voľnom pripravovali všetko, čo bolo treba. Ešte pred začiatkom Active Garden sme sa modlili priamo na mieste podujatia. Vnímali sme, že Boh už zabral toto územie pre seba a že môžeme očakávať veľké veci.

A veľké veci sa aj diali. Aj tento rok ma príjemne prekvapilo, s akou ľahkosťou a mocou konal náš Boh. Po predchádzajúcich dvoch rokoch sme už vedeli, ako treba rozložiť stánky a tak všetko išlo rýchlo a hladko. Bolo cítiť, že Medická záhrada je špeciálne miesto, kde sa dejú veci, ktoré by sa možno inde nediali. Cítili sme silu modlitieb a požehnania. Počas doobedňajších modlitieb - príprav na poobedňajší program sme mohli zažiť silnú Pánovu prítomnosť. On nás vystrojoval a upevňoval. Veríme, že to bude pokračovať ďalej, že sa naplno rozvinie synovstvo a dcérstvo, za ktoré sme sa modlili.

Tieto dni boli naozaj špeciálnym časom Božej milosti, prítomnosti. Boh sial, premieňal a zasahoval nás a aj návštevníkov parku. Dotýkal sa ľudí, uzdravoval, povzbudzoval, búral falošné predstavy. Udialo sa veľa „náhodných" stretnutí, kedy naše svedectvo prinieslo premenu do situácie človeka „z ulice".

...............

Active Garden v číslach:
4 dni
120 služobníkov
8 stánkov
200 porcií obeda
1 skákací hrad
1000-1200 návštevníkov

report: Michal Svetko

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie