Evanjelizačná Streda - report

Prinášame krátky report z Evanjelizačnej Stredy, ktorú sme mali 20. marca 2013. Myšlienka evanjelizačne zameranej Stredy vznikla už pred pár rokmi a raz sa nám ju podarilo zrealizovať ako pilotný projekt niečoho, čo chceme v budúcnosti robiť častejšie.

Mimochodom, aký je rozdiel medzi klasickou a evanjelizačnou Stredou? V prvom rade zameraním. Cieľom evanjelizačnej Stredy je dať priestor Bohu, aby sa dotkol ľudí, ktorí s Ním nemajú vzťah, pričom klasická Streda je určená predovšetkým ľuďom, ktorí už Boha poznajú a chcú sa s Ním stretávať na spoločných stretnutiach a prehlbovať svoju vieru a skúsenosť so živým Bohom.  A tak to bolo aj tentoraz. Cieľovú skupinu e-Stredy sme však ešte viac vyšpecifikovali a už pár mesiacov predtým sme dovnútra Spoločenstva dávali echo o tejto Strede a pozývali našich ľudí k aktívnej účasti na tomto diele. Ústrednou témou e-Stredy bola otázka „O čo ti v živote ide?" Išlo o to, že sme touto Stredou chceli dať Bohu priestor, aby zasiahol naše blízke okolie - našich kolegov, spolužiakov, kamarátov, či príbuzných, ktorí nepoznajú Boha a svoj život často obetujú niečomu dočasnému, alebo bezcennému. Povzbudzovali sme ľudí, aby sa pýtali Pána, nech im ukáže, koho na túto Stredu pozvať. Mnohí z nich si to naozaj zobrali k srdcu a doviedli svojich blízkych, pričom sa sála Istropolisu kapacitne takmer naplnila.

Program bol zložený predovšetkým z modlitby chvál, ktorou nás viedla kapela ESPÉ a zo svedectiev, ktorými nás obohatili Katka a Ondro. Atmosféra na stretnutí bola od začiatku večera čímsi iná. Myslím, že to bolo tým, že do príprav, ale aj samotnej produkcie sa zapojilo o dosť viac služobníkov a srdce, ktoré do toho vložili, spôsobilo citeľnú zmenu klímy už od začiatku. Nesmiem opomenúť aj modlitebné iniciatívy, ktoré predchádzali samotnému stretnutiu a modlitebné krytie večera, o ktoré sa starali naši členovia, ktorí sa na stretnutí nemohli zúčastniť. Boh mal priestor konať a tak sa aj dialo. Niekoľko svedectiev sa mi dostalo do uší hneď po stretnutí, iné prišli mailom a ďalšie sa dozvedám sprostredkovane. Chvála Pánovi za to, že nás vedie a učí a že si nás chce používať pre rozširovanie svojho Kráľovstva tu na zemi. Veľká vďaka patrí samozrejme aj všetkým služobníkom, ktorí zo seba vydali to najlepšie, čo mohli. Tešíme sa, ako nás pri vedení Stredy bude Duch Boží usmerňovať a učiť.

Maťa Belejová

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie