Modlitbové stretnutie v Zlatých Moravciach

Na januárovú nedeľu nás pozvalo miestne spoločenstvo zo Zlatých Moraviec povzbudiť miestnych kresťanov slovom.
V ZM sa tieto otvorené chvály konali druhýkrát a plánuje sa v nich pokračovať. Stretnutia prebiehali v kongresovej sále SOST.
Po príchode sme sa spolu s oraganizátormi spolu pomodlili za priebeh stretnutia. Na stretnutie prišlo približne 150 ľudí, rôznych vekových kategórií, od mládeže až po dôchodcov.
Miestni viedli modlitbu chvál, ktorá nám pomohla dostať sa do Božej prítomnosti. Po približne hodinových chválach sme vstúpili do programu slovom.
Po modlitbe sme zvolili tému hladu. V úvode sme sa snažili vykresliť fyzický hlad, ktorý človek prežíva a pokračovali sme upriamením na hlad po Bohu,ktorý existuje a môžeme ho prežívať v našich životoch. Tomáš povedal svoj osobný príbeh o tom, ako ho Boh vytrhol zo závislosti a tiež o tom, ako sa nás satan snaží vlákať do rôznych pascí, v situáciách, ktoré prežívame denno-denne. Ja som následne pokračoval svojou osobnou skúsenosťou stretnutia s Bohom, ktorý je Láska a miluje každého bez rozdielu a bez ohľadu na naše hriechy, tiež o mojom prežívaní hladu po Bohu. Toto trvalo asi hodinu, pričom na konci slova sme ľudí pozvali do modlitby vzývania Ducha. Keď my, hoci sme zlí, vieme dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo o neho prosia. Boli vytvorené príhovorné tímy a ľudia sa mohli prísť osobne pomodliť s tými, ktorí boli na to určení.
Ľudia chodili naozaj s veľmi ťažkými životnými situáciami a prosili Boha, aby im pomohol, aby ich naplnil. Mnohí prišli a túžili po naplnení Duchom Svätým. Po ďalšej, už voľnejšej hodine modlitieb a vzývania Ducha stretnutie skončilo. V ZM je 40 krčiem a alkoholizmus je tam dosť veľkým problémom, podľa slov miestnych. Prajeme miestnemu spoločenstvu, aby vytrvali v dobrej práci, ktorú začali, nech Božie kráľovstvo môže rásť ešte viac aj v ZM.

Rišo

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie